Welkom op de website van dispuut Atlas!

Waarde reiziger,

Welkom op de website van het jongste dispuut dat NSA rijk is. Sinds ons dispuut acht jaar geleden werd opgericht, is Atlas de thuishaven voor een diverse groep mensen, die samen op zoek zijn naar God, elkaar en de wereld om ons heen. Samen trachten wij echt, hecht open en oprecht te zijn. Overtuigd van het feit dat alles wat de wereld te bieden heeft mooi is, maar uiteindelijk niet volstaat, zijn wij trots op onze tradities, kort maar krachtige geschiedenis en bordeauxrode das.

ORBIS NON SUFFICIT

Neem snel een kijkje naar ons introfilmpje (hieronder), bekijk de wie de huidige leden zijn of kijk naar de recensies die leden hebben achtergelaten. Bezoek ook onze Instagrampagina.

Atlas is echt

Terwijl we tijdens de vergaderingen waarde hechten aan onze tradities en gebruiken, vinden we het van groot belang dat we elkaar echt goed kennen. Door de invulling van onze woensdagavonden zorgen we ervoor dat onze leden hun ei kwijt kunnen, leuke verhalen kunnen delen, maar ook hard met elkaar kunnen lachen. Door onze terugkerende activiteiten,  zoals De wereld draait door, Atleet Vertelt en de waterpistolenwestrijd, investeren we het hele jaar in contactmomenten die vriendschappen verdiepen.

Atlas is hecht

Doordat we het belangrijk vinden om elkaar echt te leren kennen, zijn onze leden erg gehecht  aan elkaar en de contactmomenten die we samen hebben. Typerend hiervoor is dat we, ondanks alle coronamaatregelen van het afgelopen jaar, erg betrokken bij elkaar zijn geweest. Zo hebben we in plaats van minder, juist meer (online) activiteiten georganiseerd en er alles aan gedaan om de kringen en dispuutavonden zo waardevol mogelijk te maken.

Atlas is open

Kenmerkend voor Atlas is dat iedereen zich bij ons snel thuis voelt. We zijn een heel diverse groep mensen, waardoor er voor iedereen makkelijk aansluiting te vinden is. Wij zijn ervan overtuigd dat juist in onze verschillen kracht zit. Hierdoor is er ruimte voor nieuwe perspectieven en bijzondere vriendschappen.

Atlas is oprecht

Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers, helemaal ook aankomend jaar. Het is het de basis van waaruit we echt, hecht open en oprecht met elkaar kunnen zijn. Als dispuut en vrienden willen wij groeien in vertrouwen in God en in elkaar.